Kurbağa Stilde Yüzme Tekniği

Kol ve ayağın etkisi % 50 , % 50 dir. Dikkat edilmesi gereken hususlar; zamanlama stilidir.Kol, ayak ve nefes zamanlaması hızı daha da etkilediğinden eğitimde dikkat edilmesi gerekir.


Tavana asılı makara düzeneğinden geçen iplerin kol ve ayaklarımıza bağlandığını düşünelim.
Gergin vücut pozisyonunda gerili olan ipler, kolumun çekişi ile topuğumu kalçaya doğru çeker. El, omuz hizasına kadar gelince kolun toparlanması ile beraber ayak vuruşu başlar. Tekrar gergin vücut pozisyonuna dönülür. Kol çekilirken nefes alınır, kol uzanışı esnasında nefes suya verilir.

KURBAĞA STİLDE VÜCUT POZİSYONU ve BAŞ 

Vücut biraz daha derindedir. 

• Düz stilli
• Dolfin stilli
• Kaymayla geçirilen boş zaman, dolfin yapılarak doldurulabilir.

KURBAĞA STİLDE KOL MEKANİĞİ

• Kol uzanmış durumdayken avuçiçleri dışarıya bakıyor
• Yanlara doğru dışarı süpürme yapılır
• Su çekilir
• Ve içe doğru süpürme gerçekleştirilir.
• Toparlanıp aynı şeyler gerçekleştirilir.
( Yakaladığımız suyu göğüs altından presleyip toparlanmaya geçiyoruz.) 

KURBAĞA STİLDE NEFES ALMA 
•Nefes alma su çekilmeye başlandığı zaman yapılır. 

KAYNAK: ANA MARIA OLARU, Sportif Yüzme - Teknik, metodik, antrenörlük bilgisi, 1994