Serbest Stilde Yüzme Tekniği

 


1. SERBEST STİLDE SUYA GİRİŞ VE UZANMA: 
• Kolun suya giriş noktası omuz hizasıdır.
• Kol suya girdiği anda hemen çekiş başlamıyor. Su derinden ve biraz aşağıdan çekilmeli.

2. SERBEST STİLDE SUYU YAKALAMA :
• Suyu yakalayıp, dirsek pozisyonunu alarak, avuçiçi ile su yakalanır.

3. SERBEST STİLDE SUYU ÇEKİŞ:
• Suyu yakaladıktan sonra tam vücudun ortasından bir çekiş olmalı.
• Çekişte gitgide hızlanarak bastırış vardır.
• S çekiş 

4. SERBEST STİLDE SUYU İTİŞ
• Kolun suyun içinde dik bir vaziyette olduğu zaman itiş başlar.
• En hızlı aşamadır. 
• Elimiz bacağımızın yanından çıkar. 

5. SERBEST STİLDE TOPARLANMA
• Yüksek dirsek pozisyonu ile özleştirebiliriz. Kolun dinlendiği aşamadır.
• Toparlanma esnasında parmak uçları suya ve vücuda yakın olmalıdır.

SERBEST STİLDE VÜCUT POZİSYONU 
• Suda yatay kalınmalı.
• Baş alın seviyesinde suda olmalı, kafa her nefesten sonra esas yerine geri gelir.
• Vücut gergin.
• Omuz ve kalçalar kol çekişi ile aynı anda yana eğilir (yatmalı, yuvarlanmalı).

SERBEST STİLDE AYAK VURUŞLARI 

Kalçadan başlar-parmak uçları gergin(makas), bilek biraz içeri dönük.
1. Aşağı vuruş
2. Yukarı vuruş
3. Yanlara vuruş (Nefes alırken vücut yana döner. Böylece yan vuruş ortaya çıkmıştır.)

SERBEST STİLDE NEFES ALMA
• Her iki taraftan alınmalı (3 kol).
• Çene göğüse yakın.
• Bir kol çıkarken diğer kol girerken nefes alınır.
• Başın hareketi biraz geriye ve yandan olmalıdır.

KAYNAK: ANA MARIA OLARU, Sportif Yüzme - Teknik, metodik, antrenörlük bilgisi, 1994